logo

reklam

Dünden Bugüne

Meşe meşeye benzer Meşe kamışa benzer Tatar ın  gençleri Dökme gümüşe benzer  Kara koyunu güderiz Yaprağını titeriz Bize Tatar lı derler  Dediğimizi yaparız Duvar üstünde duvar Ucuna eski serer Şu tatar ın insanı Candan ciğerden sever

Meşe meşeye benzer
Meşe kamışa benzer
Tatar ın gençleri
Dökme gümüşe benzer
Kara koyunu güderiz
Yaprağını titeriz
Bize Tatar lı derler
Dediğimizi yaparız
Duvar üstünde duvar
Ucuna eski serer
Şu tatar ın insanı
Candan ciğerden sever

Maniler, Halk Edebiyatımızın en tanınmış folklorik ürünlerinden birisidir. Maniler aşk, gurbet, hasret, kıskançlık, kırgınlık gibi her türlü hayati olayları işleyen bir türdür. Maniler, halk edebiyatının bilinmeyen şairleri tarafından söylenmiş, halka mal olmuş kıymetli gönül yadigarlarıdır. 

mani söyleme geleneği, terk edilmeyen bir gelenektir. Evlerde, toplantılarda, köylerde karşılıklı mani söyleriz. İnsanımızın duygularını manilerle dile getirmesi, çeşitli gönül ürperişlerinin kısa öz ve kesin ifadeyle dile getirilişi; onun sevgi, aşk gibi konulardaki hassasiyetini ve zekasının işlekliğini gösterir.

 Manilerdeki aşk, sevgi, kıskançlık, hasret gibi konularının en ince noktalarını bulmak mümkündür. Mesela, sevgilisinin asaletini dile getiren şu örnek:

 

İncili, fesli yarimBülbül kafesli yarimAceb benim olur muPadişah nesli yarim… unutulmaya yuz tutmus manilerimiz gonderin yayinlayalim .

 

 

 

Ayva attım samana,     
Dumana bak dumana,
Şoför yârim var iken,
Gider miyim çobana.

 

bisiklete binersin
karıncayı ezersin
madem benden güzelsin
neden bekar gezersin ?

Gayadan öküz bakar,
Öküzün karnı sakar,
Delikanlı dururken,
Sakallıya kim bakar.

leblebi koydum tasa
doldurdum basa basa
sen pek güzelsin ama
azıcık boyun kısa

Share